Zurück
coin4 | 22104

Alloantikörperscreening (Coombs indir.)

Schlagwörter:
AKST
Antikörpersuchtest
Indirekter Coombstest
Schwangerschaft
Schwangerschaft 1. Trimenon
Schwangerschaft 2.+3.Trimester
Schwangerschaft vor
Screening Alloantikörper
indirect

Status

Material
Blut EDTA EDTA-Tube, lila (6) + EDTA-Tube, lila (6)
Hinweis

Indirekter Coombstest und Papain-Enzym-Behandlung.

min. Menge 800 µL
Stabilität
Stability
3 Tage / 18-25°C
Dauer 1 Tag
Frequenz 5 x pro Woche
Methode Indirekter Coombstest

Preis / Tarif

Preis
Price
CHF 29.70
Tarif
Rate
29.70 TP